Oy Graaf Ab | Arkadiagatan 36 B | 00100 Helsingfors | 050 3828 157 | info(at)graaf.fi

 

Grafisk formgivning

Våra kunder

• Aktiv-Resor

• Auroragatan 13, Bostads Ab.

• Barnavårdsföreningen
i Finland rf

• Bonus, Baltic Organisations' Network

• Bränn & Bränn Ab, kommunikationsbyrå

• Dittmar & Indrenius, advokatbyrå

• Dextra, läkarcentral

• EAUH - European Association for Urban History

• Edita Publishing Ab, förlag

• Edukustannus Ab

• E. Ahlström Ab

• Ella ja Georg Ehrnroothin stiftelse

• Finnanest-tidningen

• Finlands terrängskidningsförbund

• Finsk-Svenska kulturfonden

• Finsk Tidskrift

 

• Finva, finans- och försäkringsutbildning

• Fioca, förlag

• Haaga-Helia, yrkeshögskola

• Hammarström-Puhakka Partners, advokatbyrå

• Hanaholmens kulturcentrum

• Hanken, handelshögskola

• Helsingfors stads fastighetsverk

• Helsingfors stadsmuseum

• Helsingin räddningsverk

• Helsingfors-samfundet

• Hiihto-tidningen

• Högsta domstolen

• Inter-Art Ab

• Juoksija-tidningen

• Kansanvalistusseura, förlag

• Kansalaisopistojen liitto

• Koitere, Bostads Ab

• Kivi-festspelen, teater

• Klarna Ab

 

• Konsumentförbundet

• Metsäkustannus Ab, förlag

• Museoverket, Museom 2015

• Nervandersgatan 5,
Bostads Ab

• Nylands Nation

• Pasi Kärsämänoja Oy, advokatbyrå

• Ruslania Books Oy, förlag

• Schildts & Söderströms
Förlags Ab

• Stada Pharma Ab

• Stadin slangi rf

• Suomalaisen kirjallisuuden seura -förlag

• Svenska litteratursällskapet

• Syke – Suomen ympäristökeskus

• Talentum Oy, förlag

• Teater Viirus

• Undervisningsministeriet